Pěvecký sbor ONDRÁŠ

Pěvecký sbor ONDRÁŠ
Divadelní 5, 741 01 Nový Jičín
E-mail: ondras.sbor@centrum.cz

Konto pro případné sponzorské dary
Komerční banka Nový Jičín
č.ú. 21434801/0100


Město Nový Jičín
Beskydské divadlo
Unie českých pěveckých sborů
LoLec.CZ - tvorba www stránek

O nás

Pěvecký sbor Ondráš je známým hudebním tělesem a mezi smíšenými sbory se pohybuje přes 60 let. Začátky jeho činnosti se datují od roku 1951. Do dnešních dnů ušel sbor velký kus cesty, vyspěl a stal se neodmyslitelnou součástí kulturního života regionu Novojičínska. Ondráš je členem Unie českých pěveckých sborů a patří ke známým tělesům v České republice.

Hlavním cílem činnosti tohoto sboru je i dnes sdružovat lidi se zájmem o zpěv a hudbu, která je univerzální řečí na celém světě a kultivuje sboristy, dirigenta a posluchače. v tom je asi největší přínos a smysl amatérského zpívání.

Významné úspěchy sbor slavil u nás i v zahraničí. Reprezentoval republiku a město Nový Jičín v Rakousku, Německu, Francii, Anglii, Holandsku, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Estonsku.

V současné době tvoří sbor přibližně 45 členů, kteří mají své trvalé zázemí ve zkušebně Beskydského divadla, ve které probíhají zkoušky.

Repertoár je velice pestrý. Od kantát, oratorií a klasických duchovních skladeb pro sbor tohoto formátu až po spirituály, jazzy, gospely a pochopitelně i úpravy lidových písní, které mají ve sboru své zasloužené místo. Kartotéka autorů je pestrá a zahrnuje spoustu klasických i soudobých českých a zahraničních skladatelů.

Vývoj sboru je nesporný a skalní posluchači ho jistě také zaznamenali. Ondráš se snaží jít s dobou, zařazuje skladby moderních autorů, alternativní žánry, experimentuje, zpívá v mnoha jazycích, snaží se připravovat koncerty pro posluchače všech věkových kategorií.

Pěvecký sbor Ondráš chce být v dnešní době oázou pohody, klidu a relaxace. Ondrášovci zpívají právě proto, aby na chvíli vystoupili z kolotoče rodinných a pracovních povinností a dobili energii prostřednictvím této zájmové činnosti, která jim přináší radost a lidsky je kultivuje.

Členové sboru...

Mgr. Petr Lichnovský

Mladý a perspektivní dirigent spolupracuje s Pěveckým sborem Ondráš od ledna 2011. Vystudoval Masarykovo gymnázium v Příboře, Janáčkovu konzervatoř Ostrava, obor dirigování orchestru u Karla Brii, jako vedlejší obor studoval hru na klavír. Od roku 2006 byl studentem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, obor dirigování orchestru u doc. Emila Skotáka a v roce 2011 zdárně ukončil magisterské studium. Během studií se zúčastnil studentské stáže na Hochschule für Musik und Theather F. M. Bartholdyho v Lipsku. V rámci studia na Janáčkově akademii muzických umění spolupracoval v dirigentských kurzech s panem Martinem Turnovským a Zsoltem Nagyem. Od roku 2010 zastával také pozici korepetitora a asistenta dirigenta v opeře v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Koncertní dirigentskou praxi získal při spolupráci s profesionálními orchestry, jako jsou Westsächsische Symphonieorchester Böhlen, Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig, Moravská filharmonie Olomouc, také s Dechovou harmonií Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, Studentským symfonickým orchestrem Janáčkovy konzervatoře Ostrava, Janáčkovým akademickým orchestrem. Spolupracuje ale také s amatérskými a poloamatérskými soubory - Komorní orchestr Kopřivnice, Komorní dechová harmonie Brno (dechový decet), Sdružení dechového orchestru města Štramberk, Orchestr Hudební mládeže, Pěvecký sbor Mladost, Dechový orchestr Ostravan. Bohaté zkušenosti má i s operní dirigentskou praxí a korepeticemi v rámci nácviku školních operních představení. Dále se věnuje hře na trubku a na housle a organizování koncertů a kulturních akcí.

Ing. Karel Monsport

Umělecký vedoucí sboru v letech 1996 - 2008. Pomyslnou taktovku přebral od zakladatele sboru Ervína Bártka při slavnostním koncertu ke 45. výročí vzniku sboru. Vystudoval Lidovou konzervatoř v Ostravě, obor Hra varhany u profesora Aleše Rybky. Studiu na Lidové konzervatoři však předcházelo soukromé studium na varhany u profesora Vojtěcha Renče a u profesora Karla Hrubiše studium na varhany, polyfonní improvizaci, hudební formy, gregoriánský chorál, sbormistrovství a další hudební obory. Od roku 1992 zastává funkci vedoucího kůru při chrámu Narození Panny Marie v Příboře. Mimo vážnou hudbu také účinkuje od roku 1986 s hudební skupinou Ypsilon, je jejím spoluzakladatelem, aktivním zpěvákem a hráčem na klávesové nástroje.

Další členové...